December 20, 2016

Jogszabályok

Megjelent az új OTSZ! 2015.03.05.-én lépett hatályba!
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK, FELSZERELÉS

Az 54/2014 (XII.5.) OTSZ alapján már új elv alapján kell a tűzoltó készülékeket elhelyezni.
201. § (1) A beépített tűzjelző, tűzoltó, tűzterjedésgátló berendezést, a tűzoltósági kulcsszéfet az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania.

204. § (1) Tűzoltó készülékek esetében az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségeket a 16. mellékletben foglalt 1. táblázat tartalmazza.

(2) Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

(3) Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

 • az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 • ahol e rendelet előírja és
 • jogszabályban meghatározott esetekben

a 16. mellékletben foglalt 2. táblázat szerint.

(4) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

(6) A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

(7) Legalább 2 kg töltettömegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltettérfogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.

 1. § (1)Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.(2) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.(2) A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.(3) Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.(7) A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza
 2. a létesítmény nevét és címét,
 3. a tűzoltó készülékek típusjelét,
 4. a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,
 5. a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
 6. a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
 7. § (1)A szén-dioxiddal oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.

BIZTONSÁGI JEL

 1. §Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.148. § (1)A 147. §-ban foglaltaknak megfelelő tűzvédelmi jelekkel kell megjelölni az elhelyezett
 2. tűzoltó készülékeket,
 3. fali tűzcsapokat, tűzcsapszerelvény-szekrényeket, a száraz oltóvízvezeték betáplálási és vízkivételi pontjait,
 4. bármely tartózkodási helyről nem látható tűzjelző kézi jelzésadókat,
 5. kézi indítású tűzoltó-technikai termékek kezelő szerkezeteit és
 6. beépített tűzoltó berendezés oltóközpontjainak bejáratát.
 7. §A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek, a 13. melléklet 1. ábrája alapján.

 

MSZ 9113:2003 (2.2.4. pont) – FELVONÓ GÉP – ÉS KERÉKHELYISÉG

A felvonógép helyiségeinek bejárata közelében villamos tűz oltására alkalmas, legalább 2 kg töltetű, gázzal oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK, JÁRMŰVEK

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 107 paragrafus a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről.

107. § (1) Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására

 1. 3500-12 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os,
 2. 12 000-24 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 12 kg-os
 3. 24 000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

E rendelkezést azokra a tehergépkocsikra, amelyeken a rendelet hatálybalépése előtt nem kellett tűzoltókészüléket készenlétben tartani 1992. július hó 1. napja után kell alkalmazni.

(2) Az autóbuszon a járműtűz eloltására

 1. 30 személy befogadóképességig 1 db 3 kg-os
 2. 31-100 személy befogadóképesség között 1 db 6 kg-os,
 3. 100 személy befogadóképesség felett 1 db 12 kg-os vagy 2 db 6 kg-os szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készenlétben tartani.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány szerinti oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetőek:

 1. a 3 kg-os porral oltó készülék 1 db 5A és 34B,
 2. a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B,
 3. a 12 kg-os készülék 1 db 34A és 144B.

(4) A veszélyes anyagot szállító járművön a járműtűz és a rakománytűz eloltására a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó jogszabályban előírt mennyiségű, oltóanyagú és oltási képességű, de legalább az (1)-(2) bekezdés előírásainak megfelelő tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

(5) A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK, A MEZŐGAZDASÁGI ERŐ- ÉS MUNKAGÉPEK

 1. § (1)A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK, GÁZKAZÁN HELYISÉG

11/2013. (III.21.) NGM rendelet:
4.2.6.7.
A gázfogyasztó készülék helyiségénél – a helyiségből és kívülről a helyiség érintése nélkül egyaránt jól megközelíthető helyen – ABC tűzolszályú tüzel oltására alkalmas porral oltó tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. A szükséges tűzoltó készülékek az alábbiak:

 1. 233 kW összhőteljesítmény alatt külön a gázfogyasztó készülékhez nem szükséges;
 2. 233-580 kW összhőteljesítményhez 1 db 55 A, 233 Bvizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
 3. 580-1160 kW összhőteljesítményhez 2 db 55 A, 233 Bvizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
 4. 1160-5800 kW összhőteljesítményhez 4 db 55 A, 233 Bvizsgálati egységtűz oltására alkalmas;
 5. 5800 kW összhőteljesítményen felül 1 db 50 kg-os porral oltó és 4 db 55 A, 233 Bvizsgálati egységtűz oltására alkalmas.

100 M3/H-NÁL NAGYOBB NÉVLEGES TELJESÍTMÉNYŰ GÁZMÉRŐ HELYISÉG

3.2.7.2. A mérőhelyiség bejáratánál 1 db 55A és 233B valamint C oltási teljeítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat: >> letölthető pdf formátumban <<